• Renungan Harian - Selasa, 23 Mei 2017

  Selasa, 23 Mei 2017

  Kisah para Rasul 16:22-34

  Mazmur 138:1-3,7-8

  Yohanes 16:5-11

  SATU GAMBAR YANG BESAR

  “Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.” --- Yohanes 16:8

  ALLAH, SANG PENCIPTA, telah mencipta alam semesta ini. Dia-lah yang memegang  seluruh dunia yang maha luas ini dalam tangan-Nya. Allah adalah maha besar. Segala rencana-Nya juga besar. Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan (1 Tim 2:4). Ia telah memberi perintah kepada kita agar menjadikan murid-murid-Nya dari segala bangsa (Mat 28:19). Allah memanggil kita untuk hidup bersama Dia di surga selamanya. Tiap orang itu begitu kecil. Tiap orang dari kita-kita ini kalau dilihat dengan ‘mikroskop’ hanyalah  titik kecil, di suatu titik planet di jagad raya. Dan hidup kita begitu pendek, kurang dari sedetik bila dibanding dengan keabadian.

  Allah Roh Kudus mendatangi kita guna mengubah cara pandang kita. Meski kita ini begitu amat kecil, kita tidak lagi memiliki cara pandang yang hanya mengintai dari lubang kecil, tetapi memiliki cara pandang yang umum, universal dan surgawi.

  Maka kita akan menatapkan hati kita untuk mencari “perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah” (Kol 3:1). Untuk seterusnya kita akan hanya memikirkan “perkara yang di atas, bukan yang di bumi” (Kol 3:2).    

  • Roh Kudus akan membuka mata kita guna melihat bahwa dosa berarti bukan sekedar melanggar hukum. Dosa ialah suatu tindakan menolak percaya akan Yesus (Yoh 16:9).
  • Roh Kudus menunjukkan kepada kita bahwa penghakiman bukan hanya atas kematian Yesus di Kalvari, tetapi juga atas pentahtaan-Nya di surga di surga sebagai Hakim Akhir zaman (Yoh 16:10).
  • Akhirnya, Roh Kudus mewahyukan kepada kita akan suatu dunia yang tak-kelihatan, yakni dunia yang kita lawan “pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara” (Ef 6:12).
  • Roh Kudus mewahyukan kepada kita bahwa “penguasa dunia ini telah dihukum” (Yoh 16:11).

  Dalam Roh Kudus, mari kita buka mata dan melihat ‘gambar yang besar.’ Perhatikanlah Gereja universal, dunia seluruhnya, dan ribuan juta orang; lihatlah surga dan neraka. Dalam Roh Kudus, janganlah memenjarakan diri dalam waktu sekarang, tetapi coba lihat ke dalam misteri keabadian yang tanpa waktu.

  Doa: Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran dan cahaya. Izinkan kami dapat melihat sebagaimana Bapa melihatnya.

  Janji: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu" --- Kisah para Rasul 16:31

  Pujian: Percaya akan “Persekutuan para kudus’ menjadi berkat bagi Martono, sejak ia diterima dalam Gereja Katolik.

  Penanggung jawab RH: Rm. Subroto Widjojo, SJ

Copyright © 2007-2017 Badan Pelayanan Nasional, Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia (BPK PKK).
versi archive 2007 link : www.karismatikkatolik.org/archived/